Agrupació Sant Jordi

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.

Qui som

L’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa, és l’escola dels municipis de Fonollosa (amb els seus nuclis de població de Camps, Canet de Fals, Fals i Fonollosa), Rajadell i Aguilar de Segarra,

És una escola pública d’Educació Infantil i Primària (3-12 anys) amb un creixement de l’alumnat lent però continuat: el curs 2007-2008- 130 alumnes; el curs 2014-2015- 152 alumnes.

Ens definim com a escola amb identitat rural pels següents motius o conviccions:

  • És una escola pública d’una línia dins d’un entorn pròpiament rural: paisatge, grandària dels pobles, (menys de 2000 habitants), població dispersa en petits nuclis .
  • Històricament, l’escola va néixer com una agrupació d’escoles dels diferents municipis ja esmentats. Tot i així era una escola rural, amb pocs alumnes, poques aules, pocs mestres i amb un forçat agrupament d’alumnes de diferents nivells, característiques i capacitats. Tot i créixer fins a ésser, al curs 2004-2005, una escola d’una línia, s’ha volgut mantenir l’estil de les escoles rurals petites, i convertir-se així en una escola rural gran refermant i creient en molts dels punts forts de l’escola rural: la barreja d’edats, els agrupaments flexibles, les celebracions conjuntes, les sortides compartides entre cicles, etc.
  • Quant a la barreja d’edats, som ferms defensors d’aquesta mesura dins de cada cicle: és a dir que cada grup-classe tingui alumnes dels dos cursos que li corresponen (tres en el cas d’Educació Infantil). Arguments com una major sensibilització i preparació de mestres i alumnes per atendre la diversitat, una forma natural d’aprenentatge per model, l’experiència enriquidora de ser alternativament , a cada cicle, germà petit – germà gran, etc, són algunes de les raons que ens fan continuar en aquesta línia.
  • Des de fa molts anys, el centre, duu a terme la sisena hora. El fet de demanar la continuïtat de la sisena hora no és un punt extravagant o puntual. És idiosincràsia d’escola en tant que ens permet desenvolupar projectes artístics i d’educació integral com són la Música (amb l’aprenentatge d’un instrument per cada nen), el Teatre, la Dansa, la Natura i el Joc.

 

Altres trets d’identitat que actualment conformen la nostra escola i relacionats amb el desenvolupament de la persona en totes les seves dimensions són:

 

  • el treball de les habilitats artístiques (la música, el teatre, la plàstica, la dansa, la poesia..). Especialment la “Música” ha estat una de les nostres apostes més grans. El Projecte de Música actual engloba l’aprenentatge d’un instrument i de cant al integrar en l’horari escolar de la Primària i amb mestres especialitats (Piano, Bateria, Guitarra, Flauta Travessera, Violí, Violoncel i Clarinet). La Música, però, és un apartat més de tot el conjunt d’experiències que s’ofereixen al llarg de l’escolaritat i que volen abraçar el ventall més ampli.
  • La recerca d’un treball més proper i basat en les necessitats del moment i de l’alumnat que tenim al davant han fet que fossin els mestres els encarregats d’elaborar gran part del material d’aula (treballem sense llibres de text). Aquest és un dels fets que ens porta a una gran implicació per part de l’equip de mestres i que han conduït actualment a propostes metodològiques dirigides a una major interdisciplinarietat i a un treball global per àrees. Actualment la línia metodològica impulsada fa que s’estigui desenvolupant el treball per “Temes” (metodologia que també es coneix com a “Treball per Projectes”).
  • les relacions socials, entenent l’escola com un dels vincles i l’element cohesionador més important entre tots els pobles i nuclis de població.
  • L’apropament a la Natura a través de l’experimentació i la creació de recursos propers: els horts d’escola, de Cicle Mitjà i Cicle Superior, els jardins d’Ed. Infantil i Cicle Inicial, les jardineres d’escola, la vinya i el camp d’oliveres de l’escola, els compostadors, el galliner i la bassa en són els exemples.
  • l’Esport-Joc com a generador d’hàbits socials (imprescindibles per al treball de creació de la pròpia personalitat i autoestima) i hàbits de salut.
  • El Menjador escolar com a servei utilitzat per al 95% de les famílies I que des de sempre ha estat un espai on eixamplar la convivència més enllà de l’horari estricte I justificant-ne la realització de la sisena hora.

En el següent enllaç podeu consultar el Projecte Educatiu de Centre. Durant el curs 2016-2017 es revisarà i s’actualitzarà amb la participació de tota la Comunitat Educativa:

Projecte Educatiu de Centre

NOFC

L’escola dels Dracs, l’escola que mola.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.