El projecte d'educació física i jocs

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.

Educació física i jocs a l’escola de Fonollosa.

En l’horari setmanal hi té un paper important l’estona de joc en totes les seves vessants: tradicional, alternatiu, cooperatiu… amb l’objectiu de gaudir i aprendre tot treballant diferents valors, entre ells la cohesió social.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.