El projecte de natura.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.

La natura a l’escola de Fonollosa.

La Natura forma part del projecte dai??i??escola i es concreta amb un treball experimental en diferents espais i propostes. Dai??i??aquesta manera durant lai??i??escolaritat els nens i nenes fan recerca, observaciA? i reflexiA? amb les llavors, les flors, les plantes aromAi??tiques i els cultius mediterranis: els cereals, lai??i??olivera, la vinya i lai??i??hort. Complementem el cicle de la vida de les plantes amb el compostador, el galliner i la bassa. En un entorn tan privilegiat com el de lai??i??escola, el bosc sempre Ai??s un lloc dai??i??interA?s.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.