El projecte de natura.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.

La natura a l’escola de Fonollosa.

La Natura forma part del projecte d’escola i es concreta amb un treball experimental en diferents espais i propostes. D’aquesta manera durant l’escolaritat els nens i nenes fan recerca, observació i reflexió amb les llavors, les flors, les plantes aromàtiques i els cultius mediterranis: els cereals, l’olivera, la vinya i l’hort. Complementem el cicle de la vida de les plantes amb el compostador, el galliner i la bassa. En un entorn tan privilegiat com el de l’escola, el bosc sempre és un lloc d’interès.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.