El projecte de plàstica.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.

Projecte de plàstica.

Miró, Guinovart, Antoni Tàpies, Picasso, Anthony Caro, Viladecans, Isao, Edvard Munch, L’expressionisme, l’impressionisme, Joaquim Mir, Gargallo, Chillida, la rajola de mostra catalana, el romànic, Miquel Barceló… Són els artistes, les èpoques o els corrents que han inspirat, curs rere curs, el treball plàstic de l’escola de Fonollosa, des de l’escola bressol fins al cicle superior. Treballem a partir de consignes que orienten de manera clara la feina d’alumnes i mestres. Es tracta de consignes que estableixen punts de contacte entre temes o tècniques de l’autor o el corrent que ens inspira aquell curs i el nostre entorn o l’experiència personal de cada nen o nena. A partir d’aquests punts de referència cadascú aplica la seva pròpia creativitat. “Com l’Antoni Tàpies creo els meus propis signes”, “Com l’Antoni Tàpies amago el relleu d’un cos sota la roba”, “Com l’Antoni Tàpies cargolo filferro”, “Com l’Antoni Tàpies utilitzo terres i colors naturals”, “Com l’Antoni Tàpies incorporo roba i altres materials als meus quadres”, “Com l’Antoni Tàpies utilitzo les cadires del meu entorn per crear”… són alguns exemples de les consignes de treball emprades en el projecte a l’entorn d’Antoni Tàpies del curs 2013-2014.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.