El projecte de sentiments.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.

Els sentiments a l’escola de Fonollosa.

Cada vegada som més les escoles que ens esforcem per donar importància a un tema com la gestió de les pròpies emocions a l’hora de plantejar-nos l’educació integral dels nens i nenes. I ho fem, conscients que els nostres sentiments són el motor de la nostra manera de fer, el motor que ens empeny a determinades accions, a adoptar determinats punts de vista, a fer uns raonaments en concret i no d’altres, a reaccionar de determinada manera, a relacionar-nos d’una forma o d’una altra amb les persones i amb l’entorn…De manera que, com que són decisoris en tot moment de la nostra vida, val la pena que els aprenguem a gestionar ja que en depèn la nostra felicitat i la dels altres.

Així doncs, durant aquests últims anys, a l’escola de Fonollosa hem treballat, de manera coordinada a tots els cicles, a l’entorn de sentiments com ara l’alegria, la tristesa, la gelosia, l’estimació, la ràbia, la frustració, l’empatia, la il·lusió, la por…

L’aportació de les famílies és una part fonamental de tot el procés i cada any una mostra de la feina feta queda recollida en un format plàstic que es guarda al racó de sentiments de la biblioteca, de manera que sempre estigui a l’abast dels nens i nenes.

L'escola dels Dracs, l'escola que mola.